Juuru valla terviseprofiil
 

Valla terviseprofiil annab väga detailse ülevaate erinevatest eluvaldkondadest ja olukorrast Juuru vallas.(profiiil PDF-na määruse lisas)

Juuru, Kohila ja Rapla valla ühine jäätmekava aastateks 2012-2017
 

Kehtestatud: Juuru Vallavolikogu 22. novembri 2012. a määrusega nr 70

Juuru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava


Juuru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010–2021
Kehtestatud: Juuru Vallavolikogu 01. juuli 2010. a määrusega nr 13

Juuru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava


Juuru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010–2021
Kehtestatud: Juuru Vallavolikogu 01. juuli 2010. a määrusega nr 13

Juuru, Kohila ja Rapla valla ühine jäätmekava aastateks 2012-2017
 

Kehtestatud: Juuru Vallavolikogu 22. novembri 2012. a määrusega nr 70