Ehitamisega seotud blanketid
 

Ehitamisega seotud erinevad blanketid leiate aadressilt https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
 

Talvine teehooldus
 

Taotlus lumetõrje tegemiseks erateel .pdf, .doc