Keskkonnaga seonduvad blanketid

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus pdf, doc
Korraldatud jäätmeveol ühiskasutusega jäätmeveoteenuse osutamise lepingu võimaldamise taotlus pdf, doc
Avaldus mittemetsamaal kasvavate puude/põõsaste kärpimiseks pdf, doc