Dokumendiregister
 

Dokumendiregistri avalik vaade

Riigi Teatajas avaldatud kehtivad terviktekstid:
Juuru Vallavolikogu
Juuru Vallavalitsus

2013. aasta 1. jaanuarist jõustus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatus, mille kohaselt avaldatakse Riigi Teatajas kõik volikogu ja valitsuse määrused vastuvõetud algtekstidena ning nende alusel kõiki muudatusi sisaldavate terviktekstidena.

 

Dokumendiregister sisaldab:


- kirjavahetuse register alates 01.01.2008
- lepingute register alates 01.01.2008
- vallavolikogu õigusaktide eelnõude register alates 01.01.2008
- vallavolikogu protokollide ja õigusaktide register alates 01.01.2004
- vallavalitsuse õigusaktide register alates 01.01.2007
- vallavolikogu komisjonide koosolekute protokollide register
- valla valimiskomisjoni otsuste register alates 2005. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest

.

Soovituslik tarkvara dokumendiregistris esinevate failide avamiseks

 

.pdf - tasuta Adobe Acrobat Reader
.eml - tasuta Windows Essentialsis sisalduv e-posti programm või või tasuta Free EML Reader Tool
.doc, .docx - tasuline Microsoft Office, tasuta  Microsoft Word Viewer või tasuta LibreOffice
.xls, .xlsx - tasuline Microsoft Office, tasuta Microsoft Excel Viewer või tasuta LibreOffice
.ppt, .pptx - tasuline Microsoft Office, tasuta Microsoft PowerPoint Viewer või tasuta LibreOffice
.odt, .ods, .odp - tasuta LibreOffice

 

Dokumendiregistri kasutusjuhend
 

Juuru valla dokumendiregistrisse kantakse vallavolikogu ja -valitsuse tegevuse käigus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri avalehe vasakus veerus avaneb dokumendipuu registreeritud dokumendiliikide kuvamiseks.

Dokumendiotsingul dokumendiregistrist vajutage vasakul asuvas dokumendipuus otsitavale dokumendiliigile, misjärel avaneb otsinguvorm. Pärast otsinguks teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile „Otsi". Teadma ei pea näiteks dokumendi täpset pealkirja, sest väljadelt on võimalik otsida infot ka välja ees asuvat rippmenüüd (sisaldab, algab, …) kasutades.

Dokumendi andmeid määratlemata klahvile „Otsi" vajutades avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Näide: kui soovite otsida vallavolikogu otsust, mille pealkirjas sisaldub sõna „valla", siis tuleks vallavolikogu otsuse otsinguvormis pealkirja väljal valida rippmenüüst „sisaldab" (vaikimisi valik) ning kirjutada pealkirja lahtrisse sõna „valla". Otsingu tulemusena kuvatakse kõik vallavolikogu otsused, mille pealkirjas sisaldub otsitav sõna.

Valitud dokumendi andmetele vajutades kuvatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

Kui otsitud dokumenti registris ei leidu, palume esitada teabenõue.