Juuru Eduard Vilde  Kool
 

registrikood
aadress
telefon
faks
e-kiri
koduleht
direktor

75023881
Tallinna mnt 18, Juuru alevik, Juuru vald, 79401 Rapla maakond
489 0161
489 0161
kool@juuru.edu.ee
www.juuru.edu.ee
Kalle Kõiv

 

Juuru vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord


Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

 

Õpilaste vastuvõtmise kord Juuru valla munitsipaalkooli


Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

Avaldused seoses kooliga
 

Avaldus koolitoetuse saamiseks lapse koolimineku esimesel aastal .pdf
Väljaspool Juuru valda gümnaasiumis käivate õpilaste sõidukulude kompenseerimine.

Juuru Eduard Vilde Kooli põhimäärus
E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi arengukava 2011-2016
Haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine (Juuru Vallavalitsuse 01.02.2017 korraldus nr 23)