Juuru valla eelarve koostamise ja täitmise kord
 

Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

 

Juuru valla eelarve vastuvõtmise kord

 

Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

 

Juuru valla eelarve reservfondi kasutamise kord

 

Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

 

Juuru valla eelarvestrateegia aastateks:

2017–2020

20162019
20152018
20142017

 

Juuru valla eelarve


2017 (eelarve lühiülevaade, eelarve seletuskiri), I lisaeelarve
2016 (eelarve lühiülevaade, eelarve seletuskiri), I lisaeelarve
2015
2014, I lisaeelarve
2013
 

 

Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste eelarvete majandamiskulude kinnitamine

 

2015


Juuru valla majandusaasta aruanne

 

2016 (vallavolikogu otsus, vallavolikogu revisjonikomisjoni akt, vallavalitsuse protokolliline otsus)
2015 (vallavolikogu otsus, vallavolikogu revisjonikomisjoni akt, vallavalitsuse protokolliline otsus)
2014
2013
2012

Juuru vallavalitsuse raamatupidamise andmed kontoplaaniga nõutud detailsuses

 

www.riigipilv.ee

Kasutusõpetus:

1. Vajuta "Soovin alustada LEO kasutamist"
2. Vajuta "Olen tutvunud LEO kasutamise hea tavaga ja soovin alustada kasutamist"
3. Vasakult valige maakonnaks Raplamaa ja omavalitsuseks Juuru Vallavalitsus
4. Nüüd vajutage kaardi all paremas nurgas olevat rohelise taustaga nuppu "Soovin vaadata Juuru Vallavalitsuse andmeid detailsemalt"
5. Head andmetega tutvumist.