Juuru valla põhimäärus (kehtetu)

Rapla Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, 21. oktoobril 2017 jõustusid Vabariigi Valitsuse 22. juunil 2017 vastu võetud määruse nr 100 "Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" § 1 lõiked 1 ja 2, mille alusel moodustati Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise teel uus kohaliku omavalitsuse üksus nimega Rapla vald. Vastavalt ühinemislepingule tegutseb ühinemise teel moodustunud Rapla vald endise Rapla valla põhimääruse alusel ning uue põhimääruse projekt töötatakse välja üleminekuperioodil.

 

Juuru Eduard Vilde Kooli põhimäärus
Juuru Lasteaia Sinilill põhimäärus
Järlepa Lasteaia põhimäärus
Juuru Hooldekodu põhimäärus

Juuru Raamatukogu põhimäärus

Juuru Rahvamaja põhimäärus

Järlepa Raamatukogu põhimäärus

 

Juuru valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Juuru valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine uues redaktsioonis.