« Tagasi

Juuru valla kalmistutel asuvate hauaplatside kasutuslepingute sõlmimine

Juuru Vallavalitsus palub kõigil, kelle lähedased või omaksed on maetud Juuru valla kalmistutele, sõlmida teie kasutusse antud hauaplatsi kasutusleping. Hauaplatsi kasutajaks loetakse maetu omaksed, kes on korraldanud hauaplatsil esimese matmise, selle puudumisel isik, kes on hauaplatsi reaalne kasutaja.

Vastavalt Juuru Vallavolikogu 22.01.2015 määrusele nr 20 „Juuru valla kalmistute kasutamise eeskiri" on senisel hauaplatsi kasutajal kohustus sõlmida kasutusleping hiljemalt 2018. a jaanuari lõpuks.

Kasutuslepingusse kantakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi asukoht ja kasutusse antava hauaplatsi suurus jm kasutuslepingu vormil ettenähtud andmed.

Hauaplats eraldatakse taotlejale tasuta tähtajatu kasutusõigusega, kui kasutaja ei ole avaldanud teistsugust tahet. Vaidlused hauaplatside küsimustes lahendab kalmistukorraldaja.

Juuru kalmistu korraldaja Leeni Lepikult kontakt igal tööpäeval 9.00–17.00 on 484 1003.


ÜLLE EESIK-PÄRN
vallasekretär