« Tagasi

Euroopa Liidu toiduabi jagamine

Euroopa Liidu toiduabi jagamine toimub Juuru vallas 10.0414.05.2017 kolmapäeviti kell 9.0013.00 ja 14.0016.00 vallamaja garaažis.

Toiduabi on mõeldud isikutele, kes 2017. aasta jaanuaris ja veebruaris taotlesid ja said toimetulekutoetust, või kellele maksti neil kuudel vajaduspõhist peretoetust. Toiduabi jagatakse eelnevalt koostatud nimekirja alusel ja toidupaki kättesaamiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Ühe toiduabi komplekti äraviimiseks tuleb kindlasti kaasa võtta kaks tugevat kotti. Komplektide arv sõltub teie pere/leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite sotsiaaltöötajale siis, kui toetust taotlemas käisite. Kui teie pere saab enam kui ühe komplekti, palume kaasa võtta vastava arvu kotte.

Täpsem info tel 484 1004, Evelin Raadik (vallavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsespetsialist)