« Tagasi

Tuleohtliku aja määramine

Päästeameti peadirektori 12.04.2017 käskkirjaga nr 1.1-3.1/94 on tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil määratud 14.04.2017.

Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:
1.1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
1.2. kuluheina ja roostiku põletamine;
1.3. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.