« Tagasi

Juuru lasteaed sai „rohelise“ soojuseSoojusel ei ole teatavasti värvi! Aga Juuru Sinilille lasteaeda ja hooldekodu köetakse juba 2017. aasta jaanuari lõpust alates rohelise energiaga. Valminud on kaugküttetrass, mis ühendab lasteaia ja hooldekodu koolimaja juures oleva katlamajaga. Alates 2014. aasta sügisest on koolimaja ja rahvamaja köetud hakkepuidust toodetud energiaga, nüüd siis ka lasteaed/hooldekodu. Jäänud on veel tööd, mida talvel teha ei olnud võimalik. Need lõpetatakse kevadel.

Trassi ehitus läks maksma ligikaudu 90 000 eurot. Investeeringu tegi Soval Teenus OÜ, seda oma hea partneri, Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasabil: poole maksumuse ulatuses saadi toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Hakkepuidust toodetud energia on meile mitmeti kasulik.

Kõigepealt anname me sellega tööd Eesti inimestele. Puidu varumine, ümbertöötamine ja katlamajja vedu annavad meie inimestele tööd. Ka metsaomanikud, kelle metsadest puit varutakse, on valdavalt omad, Eesti inimesed ja ettevõtted. Seega iga laast, mille me katlas põletame, toob raha meie inimestele. Viimasel ajal toimunud, kohati lausa tigedaks muutunud arutelu metsamajanduse üle on sellest väga lihtsast seosest sageli mööda vaadanud. Kes veel, peale meie endi, peaksime oma inimeste töö- ja teenimisvõimaluste eest hoolitsema?
Kui mõelda laiemalt, siis on puitkütuse kasutamine ülemaailmse kliimasoojenemise seisukohast kui mitte just kasulik, siis vähemalt neutraalne. Lisakogus CO2, mis tekkiks naftasaaduste põletamisel, jääb õhku paiskamata. Kogu selle CO2, mis põlemisel tekib, on puud enne atmosfäärist endasse sidunud ja uued kasvavad puud teevad seda uuesti. Nii anname meiegi väikese panuse globaalse probleemi lahendamisse.

Tulevikku vaadates loob trassi valmimine kortermajadele võimaluse valida endale kõige mugavam ja ohutum kütmisviis. Kaugküte võib esialgu olla natukene kallim, aga mugavus, et koju tulles on korter ühtlaselt soe, maksab ka midagi. Pealegi on kaugküte kõige ohutum kütmisviis. Mitte kuidagi ei saa sellest tekkida tulekahju! Kui olemasolevad küttesüsteemid hakkavad remonti ja väljavahetamist vajama, siis tasub kaaluda, kumb on otstarbekam, kas liituda kaugküttega või teha jälle (uuesti) investeeringud lokaalsetesse seadmetesse?
Trassi valmimisega astusime sammukese lähemale küttemajanduse tänapäevasemaks muutmisele.

On jäänud veel köetavatele hoonetele uute soojussõlmede ehitamine. Artikli ilmumise ajaks on ilmselt lasteaed/hooldekodu soojussõlm juba valmis.

Nii me elu paremaks teeme!

Parimate soovidega kevadesse


TARMO PETERSON
juhatuse liige
Soval Teenus OÜ