« Tagasi

Juuru Rahvamajja luuakse noortekeskus / rahvamaja võtab tööle noorsootöötaja

Juuru  vald osaleb 2017.–2018. aastal KOV strateegilise koostöö Rapla grupis, et noorsootööd Juuru vallas paremaks muuta. See on arenguprogramm, mida veavad eest Eesti Noorsootöö Keskus ja SA Archimedes Noorteagentuur. Lisaks Juurule osalevad Rapla koostöögrupis ka Rapla, Raikküla, Kaiu, Käru, Kehtna, Järvakandi ja Vändra vald. Eelmise aasta teises pooles toimusid kõigis piirkondades noorsootöö rahulolu küsitlused. Tulemuste põhjal koostati programmi tegevuskava, mis on saanud Eesti Noorsootöö Keskuselt heakskiidu ning projektiga alustatakse juba käesoleval kevadel. Noortele pakutakse võimalust osaleda ettevõtlusalastel koolitustel, aktiviseerida õpilasomavalitsuste liikmeid, koolitada tehnikahuvilisi, luua oma meediaklubi ning jagada elulisi-praktilisi teadmisi noortele täiskasvanutele. Lisaks veel suvised laagrid ja digifestival. Kõik ikka selleks, et noortel oleks võimalus sisustada oma vaba aeg huvitavalt ja arendavalt.

Juuru vallas on 300 7–26-aastast noort. Noortekeskuse vajalikkus on jutuks olnud juba aastaid. Käimasolev projekt annab võimaluse see ammune soov teoks teha. Programmi tegevuskava raames saame juunikuust tööle võtta täiskohaga noorsootöötaja, kellest peaks saama ka selle projekti eestvedaja Juuru vallas.

Tegevussuunda rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.


TERJE KAUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUURU RAHVAMAJA VÕTAB TÖÖLE NOORSOOTÖÖTAJA

Juuru Rahvamaja on mitmekülgsete võimalustega kultuuriasutus, kus toimuvad erinevad üritused, töötavad huvi- ja loovusringid.

Et rohkem pakkuda huvitavat ja eakohast tegevust lastele ja noortele, soovime leida loodavasse noortekeskusesse ettevõtlikku juhti, kellega koos töötada välja piirkonna noorsootöö põhisuunad ja tegevuskava.

Tööülesanded: noorteprojektide juhtimine ja koordineerimine, taotluste kirjutamine; noorteürituste, -ringide, -laagrite, ekskursioonide jms korraldamine.

Kandidaadilt eeldame huvi noorsoo- ja kultuuritöö vastu, ettevõtlikkust ja algatusvõimet, avatud meelt ja kohusetunnet. Kasuks tuleb erialane haridus ja noortega töötamise kogemus. Vajalik on isiklik auto ja juhiluba.

Tööleasumine esimesel võimalusel.

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja lühiessee (1 A4) „Noorsootöö väikses kogukonnas" saata 15. maiks e-posti aadressile rahvamaja@juuru.ee või Juuru Rahvamaja, Tallinna mnt 27, Juuru alevik, 79401 Rapla maakond.


Lisainfo: terjekaur@gmail.com või tel 529 0023.