« Tagasi

Konkurss Juuru Eduard Vilde Kooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Juuru Eduard Vilde Kooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Juuru Eduard Vilde Kool (Tallinna mnt 18, Juuru alevik, Juuru vald, 79401 Rapla maakond) on munitsipaalharidusasutus, kus põhikool ja huvikool tegutsevad ühe asutusena.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
● magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsus;
● vastutustunne, korrektsus, täpsus;
● koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
● õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada
● allkirjastatud avaldus;
● elulookirjeldus;
● ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
● tegevuskava kooli juhina;
● muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööleasumine 1. augustil 2017.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 22. mail 2017. a Juuru Vallavalitsusele e-aadressil juuru@juuru.ee või vallakantseleisse aadressil Veski 1, Juuru alevik, 79401 Rapla maakond, märgusõnaga „Direktor".

Lisainformatsioon tel 527 1481.