« Tagasi

Elanike küsitlus Juuru vallas

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Rapla Maavalitsus Juuru valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatusega. Juuru valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühendamist Rapla vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid JAH ja EI.

Küsitlus korraldatakse Juuru vallas kahes küsitluspunktis, mis asuvad:
1. Juuru  rahvamaja – Tallinna mnt  27, Juuru alevik, telefon 5397 6638;
2. Järlepa Haridus- ja kultuurikeskus HAKUKE – Tammemäe 5, Järlepa küla, telefon 5397 6595.

Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda läbi hääletussüsteemi VOLIS, mille veebilink on leitav küsitluse ajal Rapla Maavalitsuse veebilehel: http://rapla.maavalitsus.ee/uldinfo ja Juuru valla kodulehel http://juuru.kovtp.ee/.

Elektrooniline küsitlus toimub 21.05.2017 kella 8.00-20.00.

Küsitluspunktis toimub küsitlus 21.-22.05.2017 kell 10.00-18.00.

Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada  kas telefoni teel või kirjalikult vastavale küsitluspunktile hiljemalt 22. maiks 2017. a kella 15-ks.


Ene Matetski
komisjoni esimees
tel 48 41 102
e-post: ene.matetski@rapla.maavalitsus.ee