« Tagasi

Juuru Eduard Vilde Kool pakub tööd õppealajuhatajale, eripedagoogile ja aineõpetaja(te)le

Juuru Eduard Vilde Kool kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

* õppealajuhataja (1,0)

* eripedagoog ja/või logopeed (1,0)

* aineõpetaja(d) järgmistele ainetundidele: füüsika (4 tundi), keemia (4 tundi) ja loodusõpetus (2 tundi, 7. klass).

Kandideerimiseks palume saata 21. juuliks avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid aadressil Tallinna mnt 18, Juuru, Juuru vald, Raplamaa 79401 või e-mailile kool@juuru.edu.ee.

Kontaktisik: Kalle Kõiv (tel: 501 2325).