« Tagasi

Juuru Vallavalitsuse olevik ja tulevik

15. oktoobril 2017 toimusid kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, mille tulemusi me tänaseks kõik juba teame. Paljudele on teadmata aga see, mis saab ja kuidas edasi. Annan teile selle kohta lühiülevaate.

Valimistulemuste väljakuulutamise päevast ehk 21. oktoobrist jõustus Vabariigi Valitsuse 22. juunil 2017 vastu võetud määrus, mille alusel moodustati Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise teel uus kohaliku omavalitsuse üksus nimega  Rapla vald. Seega alates 21. oktoobrist on kõik endise Juuru valla elanikud nüüd Rapla valla elanikud. See aga ei tähenda, et oma tegevuse on lõpetanud Juuru Vallavalitsus kui ametiasutus. Ametiasutusena tegutseb Juuru Vallavalitsus kuni käesoleva aasta lõpuni ehk 31. detsembrini ning kindel on see, et sinnamaani saab omi asju ajada ikka veel Juuru vallamajas.

Juuru Vallavalitsuse juhtimises tulevad küll muudatused selles osas, mis puudutavad otsustusprotsesse. Kuni uue Rapla Vallavalitsuse (juhtorgani) kinnitamiseni täidavad Juuru vallavanem ja valitsuse liikmed oma ülesandeid ning nende volitused kehtivad kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni. See tähendab seda, et pärast uue valitsuse kinnitamist juhib kuni aasta lõpuni Juuru Vallavalitsust Rapla vallavanem oma meeskonnaga ning omavalitsuse ülesandeid täidab endisel Juuru valla haldusterritooriumil Rapla valla nimel Juuru Vallavalitsus. Uue valitsuse kinnitamise järgselt kasutavad kõik neli eelpool nimetatud ja ühinenud valda kuni uue Rapla valla sümboolika kinnitamiseni endise Rapla valla sümboolikat (lipp ja vapp). Endise Juuru valla haldusterritooriumil kehtivad Juuru Vallavalitsuse ja Juuru Vallavolikogu õigusaktid kuni uue valla vastavate õigusaktide kehtestamiseni.

21. oktoobrist sai volitused uus Rapla Vallavolikogu ja alates 1. jaanuarist 2018 alustab tegevust uus ametiasutus nimetusega Rapla Vallavalitsus. Nüüd tuleb meil üheskoos loota, et uus vallavolikogu võtab täita Juuru Vallavolikogu 24. augusti 2017 otsust ning moodustab ühinemisel tekkinud Rapla valla maa-alal ja koosseisus endise Juuru valla haldusterritooriumi piires Juuru osavalla koos osavallakoguga. Siis jääb alles ka lootus Juuru vallamaja, vapi ja lipu säilimiseks ning kohapeal töötava ametniku leidmiseks selle seest.


ÜLLE EESIK-PÄRN
Juuru vallasekretär