« Tagasi

Moodustati vallavolikogu alatised komisjonid, valiti komisjonide esimehed ja aseesimehed ning vallavanem

6. novembril toimunud Rapla Vallavolikogu erakorralisel istungil

• otsustati moodustada kuus alatist komisjoni ning valiti komisjonide esimehed ja aseesimehed:
- eelarve- ja arengukomisjon - esimees Andrus Tamm, aseesimees Margus Tamberg;
- hariduskomisjon - esimees Alar Mutli, aseesimees Ilvi Pere;
- kultuuri- ja spordikomisjon - esimehees Väino Sassi, aseesimees Màris Rudnevs;
- majanduskomisjon - esimees Hans Liibek, aseesimees Ain Täpsi;
- revisjonikomisjon - esimehees Kalle Toomet, aseesimehees Aare Heinvee;
- sotsiaalkomisjon - esimehees Margus Jaanson, aseesimees Marina Runno;

• valiti vallavanem:
19 poolthäälega osutus valituks Piret Minn. Vallavanema töötasuks määrati 2200 eurot kuus ning talle hüvitatakse igakuiselt isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamine kuni 335 euro ulatuses vastavalt peetud arvestusele (arvestusega 0,3 eurot ühe ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta).

Järgmine vallavolikogu istung toimub 16. novembril Rapla vallamajas.