« Tagasi

Kohila Vallavalitsus võtab teenistusse ehituse juhtivspetsialisti

Ametikoha põhiülesanded:
• Ehitus- ja remonttööde ning ehitiste projekteerimisega seotud hangete korraldamine.
• Teede ja tänavavalgustuse projekteerimise, rekonstrueerimise ja ehituse hangete korraldamine.
• Valla esindamine projekteerimise ja ehitustööde korraldamisel ja vastuvõtmisel, vajadusel hallatavate asutuste nõustamine ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel.
• Valla esindamine teede ja tänavavalgustuse projekteerimise, rekonstrueerimise ja ehitustööde korraldamisel ning vastuvõtmisel.
• Ettepanekute tegemine ehitusvaldkonna eelarve koostamise protsessis ja ehitusvaldkonna eelarve täitmise jälgimine.
• Ehitusdokumentatsiooni ning ehitusuuringute materjalide kogumine ja säilitamine.
• Valla omandis olevate hoonete hooldusraamatute kasutuse korraldamine.
• Valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning täitmise kontroll.
• Ehitusjärelevalve teostamine ehitusseaduse alusel.
• Ehitiste kasutuslubade taotluste vastuvõtmine, menetlemine ja kasutuslubade väljastamine.
• Valla elanike ja ettevõtete nõustamine ehitustegevuseks vajalike toimingute tegemisel ja ehitamisele esitatavate nõuete selgitamine.
• Valdkonda puudutavatele avaldustele ja kirjadele vastamine. Aruannete ja rahastamistaotluste koostamine.
• Hoonetega seotud heakorrakampaaniate korraldamine.

Nõudmised kandidaadile:
• erialane kõrgharidus;
• vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule kehtestatud nõuetele;
• hea arvuti kasutamise oskus (AutoCad, MS Office);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja kahe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt vene ja inglise keel);
• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist.

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu,
• eelnev töökogemus.

Töö eeldab head suhtlemisoskust, koostöövalmidust, algatusvõimet, pingetaluvust.

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd;
• head töökeskkonda;
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.


Avaldus ja CV koos palgasoovi ja võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 15. jaanuariks 2018 e-postiga vallavalitsus@kohila.ee või kirjaga Vabaduse 1, Kohila 79804, Raplamaa.

Lisainfo: vallavanem Heiki Hepner, tel 5556 0088, e-post heiki.hepner@kohila.ee.