HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017

 

Juuru Vallavalitsuse 11. aprilli 2017. a korraldusega nr 67 moodustati taotluste hindamiseks ajutine komisjon järgmises koosseisus:
• esimees: Vallo Leinberg – keskkonna- ja maaspetsialist
• liikmed:
Aili Normak – arendus- ja kultuurispetsialist,
Agle Romulus – pearaamatupidaja,
Margus Jaanson – vallavanem,
Margus Koll – ehitus- ja planeeringuspetsialist,
Ülle Eesik-Pärn – vallasekretär.

Toetuse andmisel eelistatud sihtrühmi ja prioriteete toetatavatele valdkondadele vallavalitsus ei kehtestanud.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

 
Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Juuru vallas.
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
 
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud.
 
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 nr käskkirjast nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017.a programmdokument" mis on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.
 
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 12. juuniks 2017.
 
Lisainformatsioon:
VALLO LEINBERG
Juuru Vallavalitsuse keskkonna- ja maaspetsialist
tel 484 1007