14.03.17

 

Juuru Vallavalitsus
Pressiteade
14.02.2017

Juuru vallas toimus rahvaküsitlus

Juuru vallas toimus 12. veebruaril rahvaküsitlus saamaks teada vallakodanike arvamust vabariigi valitsuse poolt kavandatava omavalitsuste sundliitmise taustal. Osales 40,1% valimisõiguslikest kodanikest.

Otsuse korraldada rahvaküsitlus, tegi Juuru Vallavolikogu 26. jaanuaril vastavalt Juuru valla põhimäärusele.

Teatavasti oli Juuru vald nende 26 omavalitsuse hulgas, kes vaidlustasid haldusreformi seaduse riigikohtus. Enne kohtuotsuse saabumist ei peetud, isegi pakutud ühinemistoetuse nimel, õigeks olla kahepalgeline ja alustada ühinemistoiminguid.

Pärast kohtuotsuse teatavakssaamist otsustas vallavolikogu 22. detsembril 2016 algatada läbirääkimised Kohila vallaga, millest Juuru ja Kohila Vallavolikogu ühise kirjaga informeeriti ka vabariigi valitsust. Sellele vaatamata on valitsus Lääne-Eesti piirkondliku komisjon ettepanekul jäänud seisukoha juurde Juuru valla sundliitmiseks Rapla ühinemispiirkonnaga (Rapla, Raikküla ja Kaiu vald).

12. veebruaril avati valla territooriumil neli küsitluspunkti, loodud oli võimalus ka kodus küsitluslehte täita (liikuv küsitluspunkt).Küsitluslehe said osalejad isikut tõendava dokumendi alusel. Kõik osalejad identifitseeriti rahvastikuregistri andmetest lähtuvalt. Osaleja kinnitas küsitluslehe saamist allkirjaga, arvamuse avaldamine oli salajane.

Rahvaküsitlusel osales 40,1% valimisõiguslikest kodanikest, neist 63,17% toetas ühinemist Kohila vallaga, 28,2% ühinemist Rapla vallaga ja 8,23% ei toetanud kumbagi, 0,4% jättis valiku tegemata.

Vallarahvas on rääkinud. Volikogu poolt loodud komisjon jätkab läbirääkimisi Kohila esindusega.

Kas Vabariigi Valitsus võtab rahva häält kuulda?

Lisainfo:

Margus Jaanson
vallavanem
tel 506 3873
margus.jaanson@juuru.ee

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär
tel 484 1000
juuru@juuru.ee

 

Rahvahääletuse tulemused:

Küla nimi Elanike arv 01.02.2017* Osales küsitlusel Asukoha % ühineda Kohilaga ühineda Raplaga ei kumbagi Rikutud lehed
Atla 65 10 15,38 3 6 1 0
Helda 34 8 23,53 5 3 0 0
Hõreda 23 2 8,7 0 0 2 0
Härgla 50 25 50,0 13 6 5 1
Jaluse 24 13 54,17 13 0 0 0
Juuru alevik 411 154 37,47 64 70 19 1
Järlepa 143 79 55,24 75 0 4 0
Kalda 10 7 70,0 6 1 0 0
Lõiuse 88 31 35,23 29 0 2 0
Mahtra 73 39 53,42 32 4 3 0
Maidla 84 30 35,71 10 20 0 0
Orguse 41 13 31,71 1 10 2 0
Pirgu 126 42 33,33 41 1 0 0
Sadala 10 6 60,0 5 0 1 0
Vankse 19 5 26,32 2 3 0 0
Valla täpsusega 11 22** 200,0 8 13 1 0
Kokku arv 1212 486 40,1 307 137 40 2
% 63,17 28,2 8,23 0,4

* vähemalt 16-aastaste elanike arv 01.02.2017 seisuga rahvastiuregistri andmetel.
** sisaldab täpse aadressita elanikke ja küsitlusele vastanuid, kes ei märkinud elukohta.

 

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI