Juuru Vallavalitsuse korraldatud riigihanked

 

Käimas olevatest riigihangetest leiab informatsiooni Riigihangete registrist.
Toimunud riigihangetest leiab informatsiooni Riigihangete registri arhiivist.

Hangete läbiviimise kord
Juuru Vallavalitsuse 09.12.08.a määruse nr 10 "Hangete läbiviimise kord" muutmine

2017
Juuru Vallavalitsuse 2017. a hankeplaan
Kinnitatud Juuru Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldusega nr 55

2016
Juuru Vallavalitsuse 2016. a hankeplaan
Täiendatud Juuru Vallavalitsuse 11.05.2016. a korraldusega nr 82

2015
Juuru Vallavalitsuse 2015. a hankeplaan
Täiendatud Juuru Vallavalitsuse 02.06.2015. a korraldusega nr 118

Täiendatud Juuru Vallavalitsuse 06.10.2015. a korraldusega nr 270

2014

Juuru Vallavalitsuse 2014. a hankeplaan
Juuru Lasteküla tegevuse ümberkorraldamine perevanemaga asenduskoduteenuse pakkumiseks

2011

E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi vana hoone katuse rekonstrueerimine (124058)
Järlepa Haridus- ja Kultuurikeskuse projekteerimistööd (126330)
Järlepa haridus- ja kultuurikeskuse (HAKUKE) ehitamine (124297)

2010

Juuru noortetoa ja jõu-aeroobikasaali renoveerimine (121824)
Juuru jõusaali sisustuse renoveerimine (121834)

2009

E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi internaadi hoones paiknevate tööõpetusklasside rekonstrueerimine (110745)
Vedaja leidmine koolibussiliinidele (113448)

2008

Järlepa katlamaja rekonstrueerimine (105724)
Vedaja leidmine koolibussiliinidele (107484)

2007

Juuru aleviku kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine (100096)

2005

Juuru Gümnaasiumi vanema hooneosa osaline rekonstrueerimine
Juuru Gümnaasiumi rekonstrueerimine

2004

Juuru aleviku veevärgi rekonstrueerimine

2002

Juuru valla Härgla küla raamatukogu