Olmejäätmete vedu Juuru piirkonnas
 

Alates 1. märtsist 2011 teostab Juuru, Kohila ja Rapla ühises jäätmeveopiirkonnas olmejäätmete vedu omavalitsustega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused (endine Veolia Keskkonnateenused AS).

Artelli 15, Tallinn 10621
Tel. (+372) 640 08 00
Faks (+372) 640 08 99
info@keskkonnateenused.ee

Klienditeeninduse telefoninumber üle Eesti - 1919 (kõik kõned salvestatakse)
Tööaeg: Esmaspäevast reedeni, 9:00 - 17:00

Klienditeenindus aadressil Rapla, Talve tn 4.

Järgmist veopäeva saab vaadata AS Eesti Keskkonnateenused kodulehelt: 
http://keskkonnateenused.ee/kliendile/kliendile-veopaev/.

Juuru, Kohila ja Rapla jäätmeveopiirkonna ühishanke põhjal kehtivad segaolmejäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning vanapaberi jäätmete käitlemise teenustasud vastavalt vedaja hinnakirjale.

Jäätmeveost vabastamiseks tuleb esitada Juuru vallavalitsusele sellekohane taotlus.


Õigusaktid:

Jäätmeseadus
Juuru valla jäätmehoolduseeskiri (Juuru Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 35)

 

Juuru valla jäätmevaldajate registri pidaja kontaktandmed:


Aadress: Veski 1, Juuru alevik, Juuru vald, 79401 Rapla maakond

Telefon: 484 1007
E-post: vallo.leinberg@juuru.ee

Juuru valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse Mäepere jäätmejaama kontaktandmed:
 

Aadress: Ülejõe küla, Rapla vald

Lahtiolekuajad: K-R 10.00-18.00; L 10.00-16.00 
Telefon: 484 2237

Koduleht: www.rjkk.ee/jaatmejaamad

Mäepere jäätmejaamas võetakse vastu olmejäätmeid, ehitus- ja lammutusseguprahti, vanarehve, vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid, ohtlikke jäätmeid, vanapaberit ja pappi, segapakendeid, puidujäätmeid, aia- ja haljastujäätmeid.