Järlepa Lasteaed
 

registrikood
aadress
telefon
e-kiri
koduleht
direktor

75023906
Tammemäe 5, Järlepa küla, Juuru vald, 79411 Rapla maakond
484 1347
jarlepala@juuru.ee
www.järlepalasteaed.edu.ee
 

Lasteaed on töötajate kollektiivpuhkuseks suletud ajavahemikul 03.07.–30.07.2017 (alus: Juuru Vallavalitsuse 13.06.2017 korraldus nr 112).

Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

 

Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

Avaldused seoses lasteaiaga
 

Avaldus lasteaiakoha saamiseks lasteaias .pdf .doc
Juuru valla koolieelses lasteasutuses koha kasutamise leping .pdf
Avaldus lapse kohamaksu kompenseerimiseks lasteaias .pdf
Lapsehoiuteenuse toetuse taotlus .pdf

Juuru valla lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine
 

Kehtestatud: Juuru Vallavolikogu määrusega

Toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamine

Kehtestatud: Juuru Vallavalitsuse määrusega

Haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine (Juuru Vallavalitsuse 01.02.2017 korraldus nr 23)
Järlepa Lasteaia põhimäärus
Järlepa Lasteaia arengukava 2012-2014
Järlepa Lasteaia hoolekogu