Juuru Lasteaed Sinilill
 

registrikood
aadress
telefon
e-kiri
koduleht
direktor

75023869
Muuseumi 3, Juuru alevik, Juuru vald, 79401 Rapla maakond
484 4144
sinilill@juuru.ee
http://juurusinilill.edu.ee
Liie Aav-Lääne

Juuru Lasteaed Sinilill on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-18.00.

Lasteaed on töötajate kollektiivpuhkuseks suletud ajavahemikul 03.07.–28.07.2017 (alus: Juuru Vallavalitsuse 25.05.2017 korraldus nr 101).

Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

 

Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

Avaldused seoses lasteaiaga
 

Avaldus lasteaiakoha saamiseks lasteaias .pdf .doc
Juuru valla koolieelses lasteasutuses koha kasutamise leping .pdf
Avaldus lapse kohamaksu kompenseerimiseks lasteaias .pdf
Lapsehoiuteenuse toetuse taotlus .pdf

Juuru valla lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine
 

Kehtestatud: Juuru Vallavolikogu määrusega

Toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamine

Kehtestatud: Juuru Vallavalitsuse määrusega

Haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine (Juuru Vallavalitsuse 01.02.2017 korraldus nr 23)
Juuru Lasteaia Sinilill põhimäärus
Juuru Lasteaia Sinilill arengukava 2017–2020
Juuru Lasteaia Sinilill hoolekogu