Kirikud ja kalmistud
 

Juuru alevikus on kaks kirikut ning kummalgil kirikul on oma kalmistu.

Kalmistute, matuste, surnuaiapühadega ja hauaplatsi kasutamise lepingutega seonduvates küsimustes palume pöörduda kalmistukorraldaja poole.

Juuru vana kalmistu on matmiseks suletud - Juuru Vallavolikogu otsus.

Juuru valla kalmistute kasutamise eeskiri
Hauaplatsi kasutamise lepingu tingimused

Surma registreerimine
 

Juuru kalmistukorraldaja
 

 

Leeni Lepikult

tel: 484 1003

 

EELK Juuru Mihkli kogudus
 

koduleht

www.juurukirik.ee