Juuru valla kriisikomisjon


Juuru valla kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse ja elanikkonna kaitse korraldamiseks Juuru valla haldusterritooriumil. Komisjon juhindub oma tegevuses hädaolukorra seadusest, teistest kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

Juuru valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine uues redaktsioonis.