Talvine teehooldus

 

Talv tuleb kindlasti, selles ei kahtle keegi, kuid kas vähese või suure lumega?

Elame maal, see on meie valik, millega kaasnevad ka maapiirkonna eripärad. Üks neist on lumetõrje. Suur osa on loodusjõudude kätes, meie üheskoos saame anda vaid valmisoleku ja mõistmise. Kui lund sajab, on tore; kui sajab liiga palju, siis on esimene küsimus – kuidas kodust ja külast liikuma saada, kas valla- ja riigiteed on lahti lükatud, et jõuda tööle, kooli jne! Valmis peame olema ka kriitilistes olukordades, kui vajatakse arstiabi, tuletõrjet või muud kiiret reageerimist.

Oleme hakanud võtma iseenesestmõistetavana, et lumi on kohaliku omavalitsuse, korteriühistu või teenusepakkuja mure. „Meie oleme maksumaksjad," tavatsetakse öelda, see tähendab, et lume tekkides peab liikumine olema tagatud!

Aga talv eeldab valmisolekut mitte ainult teenusepakkujalt-lumelükkajalt, vaid ka tellijalt ning kõigilt kodanikelt.

Et saaksime asjadest ühtemoodi aru, siis peame vajalikuks üle rääkida teemad, mida talve eel ja talvel silmas pidada.

Laias laastus on Juuru vallal 40 kilomeetrit teid ja tänavaid, mis on Juuru valla omandis. Vallavalitsuse kohustus on hooldada ning lumetõrje tagada eelkõige nendel teedel.

Lisaks on Juuru vald teinud lumetõrjet avalduste alusel neil kinnistutel, mille omanikud on rahvastikuregistris Juuru valla elanikud.

Möödunud hooajal, talvel 2015/16, tehti lumetõrjetöid vallateedel ja -tänavatel ning erateedel-kinnistutel ajaliselt ja rahaliselt võrdses mahus – 50:50.

Lumetõrjeteenust pakkuva ettevõtja kogemus näitab, et elanikonnale pakutavate teenuste maht on suurenenud seoses erateedega, mis ei ole lumetõrje töödeks õige laiuse ja piisava vaba juurdepääsuga. Need teelõigud ja kinnistud tuleb omanikel selle aasta 1. novembriks korda teha, vastasel juhul arvatakse need lõigud tööde nimekirjast välja.

Teenusepakkuja on esitanud meile oma nõudmised, mis on vajalikud vallateede seisundinõuete ja standardite tagamiseks ning tööde õigeaegseks teostamiseks. Juuru vallavalitsus on kohustatud elanikkonnale teatavaks tegema Juuru valla lumetõrje teostamise korras esitatud nõuded:
- teekoridori laius (töömaa) – tee omanik peab vabastama tee lumetõrjet segavatest objektidest (puuoksad, kivid vms objektid). Vajalik vaba teekoridor (teemaa) teekatte servast on 2 m, et oleks, kuhu lund lükata;
- teekoridori kõrgus – tee peab olema vaba 4 meetri kõrguselt (teemasina kõrgus);
- õueala (hoov, parkla, kinnistusisene ala ) – lund lükatakse vaid ühe töömaa laiuses ehk masin sõidab kokkulepitud punktini sisse ja sealt välja, seda eeldusel, et väravate vahe (õueala sissesõit) on vähemalt 4 meetrit lai!

Lumetõrjet ei tehta: 1) õuealal; 2) kui see ei ole tehniliselt võimalik; 3) kui see seab ohtu teenusepakkuja, taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara.

Õuealal ehk kinnistu sees teeb lumetõrjet omanik.

- - - - - - - - -

Era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord Juuru vallas

Lumetõrje tellimiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus (näidisvorm: .pdf, .doc)

- - - - - - - - -

20152018. a talvedel lükkab Juuru valla teedel lund Speedline Baltic OÜ.

Kontakt: tarmo@speedline.ee.
Tel. +372 5196 9479

Lumekoristusmasinate liikumist saab reaalajas jälgida siin: 
http://trinity.itt.ee:29000/FreeRoutePublic/index.aspx