RIIGILÕIVUDE TASUMÄÄRAD EHITUSLUBADE JA KASUTUSLUBADE EEST

Riigilõiv ehitus- ja kasutusloa taotluse läbivaatamise ning riikliku ehitisregistri dokumendi väljastamise eest tasutakse Juuru Vallavalitsuse arvelduskontole:

SEB: EE85 1010 8020 0006 3002
Swedbank: EE72 2200 0011 2005 0719

Selgitusse märkida mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress.

Kehtivad riigilõivud on leitavad Riigi Teatajast: Riigilõivuseadus 16. peatükk Kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingud 1. jagu Ehitusseaduse alusel tehtavad toimingud §3311-§3371