Härgla Raamatukogu ruumide kasutamise tunnihinna üürimäärad:

 

saal 4.80 eurot
köök 3.20 eurot

kehtestatud Juuru Vallavalitsuse 3. mai 2011. a korraldusega nr 173