Juuru valla üldplaneering

 

Juuru valla üldplaneering on kehtestatud Juuru Vallavolikogu 25. märtsi 2010. a määrusega nr 10 "Juuru valla üldplaneeringu kehtestamine".

Juuru valla üldplaneering vaadati üle Juuru Vallavolikogu 26. juuni 2014 otsuse nr 33, otsuse lisa.
 

Üldplaneeringu koostamisega seotud dokumendid:
keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
lähteandmed
protsessi aruanne
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Üldplaneeringu kaardid:
Juuru vald  .pdf
Juuru alevik  .pdf
Järlepa küla  .pdf

Legend kaartidele mõõtkavas 1:5000
 .pdf

Üldplaneeringu seletuskiri:
.doc, .pdf