3.07.17

 

Juuru Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord

Kehtiv määrus leitav Riigi Teatajast.

Teave täitmata ametikohtadest avaldatakse www.avalikteenistus.ee.


Konkursikuulutused:


Hetkel vabu ametikohti ei ole.


Vallavalitsuse hallatavate asutuste töökuulutused:

Juuru Eduard Vilde Kool kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 ÕPPEALAJUHATAJA (1,0)

• ERIPEDAGOOG ja/või LOGOPEED (1,0)

 AINEÕPETAJA(d) järgmistele ainetundidele: füüsika (4 tundi), keemia (4 tundi) ja loodusõpetus (2 tundi, 7. klass).

Kandideerimiseks palume saata 21. juuliks avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid aadressil Tallinna mnt 18, Juuru, Juuru vald, Raplamaa 79401 või e-mailile kool@juuru.edu.ee.

Kontaktisik: Kalle Kõiv (tel: 501 2325).

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI