OÜ SOVAL Teenus

 

registrikood
aadress
telefon
e-kiri
arvelduskonto
juhatuse liikmed
Tegevusala

10427314
Juuru vald, Järlepa küla, Tammemäe 5
484 1236
soval07@hot.ee
SEB Pank: EE02 1010 8020 0052 0008
Tarmo Peterson (juhatuse liikme tasu puudub)
kaugküte, ühisveevärk ja kanalisatsioon

 

OÜ SOVAL Teenus põhikiri