Vee- ja kanalisastsiooni ning kaugkütte probleemide korral aitab OÜ SOVAL Teenus.

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad


Vastavalt Juuru Vallavalitsuse 11.03.2014. a korraldusele nr 54 on kooskõlastatud Osaühing SOVAL Teenus veeteenuste hinnad järgmiselt:

  • tasu võetud vee eest 1,46 eurot/m3, millele lisandub käibemaks;

  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,20 eurot/m3, millele lisandub käibemaks.

Kooskõlastatud veeteenuse hinnad hakkavad kehtima 01.06.2014.

 

Vee ja kanalisatsiooniga liitumine

 

Liitumistasu
Juuru valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ning selle kasutamise eeskiri
Täpsem informatsioon OÜ Soval Teenus telefonil 484 1236

 

Õigusaktid:
 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus