8.11.17

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimusid 15. oktoobril 2017.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valimistulemus

Valimistulemuste protokoll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Valimiste info asub aadressil www.valimised.ee.


Kandidaatide koondnimekiri Rapla Vallavolikogu valimistel
Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel
Kandideerimisinfo
16-17-aastaste hääletamisõigus

Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla liitumisel moodustatava Rapla valla volikogu liikmete arvu määramine, valimise korraldamiseks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotus (Rapla maavanema 11.07.2017 korraldus nr 1-1/17/290).

Valimisjaoskondade moodustamine Rapla vallas (Rapla maavanema 18.07.2017 korraldus nr 1-1/17/307)

Maakonna keskuses paikneva valimisjaoskonna määramine (maakonna valimisjuhi 29.08.2017 korraldus nr 1-3/17/1): maakonna valimisjuht määras kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel maakonnakeskuses paiknevaks valimisjaoskonnaks, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda 5. oktoobrist kuni 8. oktoobrini 2017. aastal, Rapla linnas asuva Rapla valla valimisjaoskonna nr 1, asukohaga Rapla Kultuurikeskus aadressil Tallinna mnt 17a. Eelhääletamine maakonnakeskuses paiknevas valimisjaoskonnas algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rapla valla valimiskomisjon

Rapla valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine (Rapla maavanema 12.07.2017 korraldus nr 1-1/17/292)

Valimiskomisjoni asukoht: Viljandi mnt 17, Rapla (Rapla vallamaja II korrus).

Kontaktid:
valimised@rapla.ee
komisjoni esimees: Ants Soodla
telefon 489 0518
e-post: ants.soodla@rapla.ee

Valimiskomisjoni protokollid
nr 1 (11.08.2017)
nr 2 (25.08.2017)
nr 3 (31.08.2017)
nr 4 (06.09.2017)
nr 5 (15.09.2017)
nr 6 (25.09.2017)
nr 7 (16.10.2017)
nr 8 (20.10.2017)

Valimiskomisjoni otsused
nr 1 (25.08.2017)
nr 2 (31.08.2017)
nr 3 (06.09.2017)
nr 4 (15.09.2017)
nr 5 (25.09.2017)
nr 6 (20.10.2017)
nr 7 (20.10.2017)
nr 8 (20.10.2017)
nr 9 (25.10.2017)
nr 10 (26.10.2017)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valimisi maakonnas korraldab maakonna valimisjuht, kelleks on maasekretär või tema ettepanekul riigi valimisteenistuse juhi määratud isik. Maakonna valimisjuhi ülesanne on korraldada valimised maakonnas, juhendada jaoskonnakomisjone ja valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid. Rapla maakonna valimisjuht: maasekretär Ene Matetski, tel 484 1102, 508 3035, e-post: ene.matetski@rapla.maavalitsus.ee (kabinet 305).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
Vabariigi Valimiskomisjon
Riigi valimisteenistus

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI
23.10.17

 

Rapla valla valimiskomisjon teatab,

et 15.10.2017 valitud Rapla Vallavolikogu esimene istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2017 algusega kell 18.00 Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a, Rapla).

Päevakorras:
1. Volikogu esimehe valimine
2. Volikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine
3. Ühinenud valdade vallavalitsuste lahkumispalve

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI
17.10.17


Valimistulemuste kindlakstegemine

Rapla valla valimiskomisjon teatab, et komisjoni koosolek toimub reedel, 20. oktoobril, algusega kell 13.30 Rapla vallamajas (Viljandi mnt 17, Rapla).

Päevakorras:
Valimistulemuste kindlakstegemine

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI
12.10.17


Häälte ülelugemine

Rapla valla valimiskomisjon teatab, et valimistel kandidaatidele antud häälte ülelugemine valla valimiskomisjonis toimub esmaspäeval, 16. oktoobril algusega kell 10.00 Rapla vallamaja saalis (Viljandi mnt 17, Rapla).

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI
14.09.17


Valimiskomisjoni koosolek

Rapla valla valimiskomisjoni koosolek toimub reedel, 15. septembril algusega kell 12.00 Rapla vallamajas.

Päevakorras:
1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine.

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI
4.09.17

Liisuheitmine kandidaatide registreerimisnumbrite väljaselgitamiseks

Rapla valla valimisringkonnas nr 1 registreeritud erakondadele ja valimisliitudele ning üksikkandidaatidele registreerimisnumbrite järjekorra selgitamiseks läbiviidav liisuheitmine toimub kolmapäeval, 6. septembril 2017. a kell 16.00 Rapla Vallavalitsuse hoone (Viljandi mnt 17, Rapla linn, Rapla vald) saalis.

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI
30.08.17

Esimene valimisliit on registreeritud

25. augustil kogunes teist korda Rapla valla valimiskomisjon ning otsustas esitatud teatise alusel registreerida Valimisliidu Rapla Vallakodanike Liit 2017. Valimisliidu nimelühendiks määrati VL RVL.

Valimisliitude registreerimine lõpeb 31. augustil kell 18.00, enne seda on valimiskomisjon avatud igal tööpäeval kell 14.00–17.00 Rapla vallamajas (Viljandi mnt 17, Rapla).

Laekus ka esimene üksikkandidaadi registreerimise avaldus. Kõik kandidaadid registreeritakse pärast 5. septembrit.

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI