1.12.17

 

Talvine teehooldus


Era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord Juuru vallas

Lumetõrje tellimiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus (näidisvorm: .pdf, .doc)

- - - - - - - - -

Palume talihoolduse taotluse era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teel esitada esimesel võimalusel, tuues/saates selle paberkandjal vallavalitsusse või edastades e-posti aadressil juuru@juuru.ee.

Taotlus tuleb esitada neil, kes seda eelmisel aastal ei teinud või kelle varasemalt esitatud taotluse andmetes on muudatusi. Kes esitasid 2016. aastal taotluse talihoolduseks erateel ja kelle esitatud andmed ei ole muutunud, ei pea sel aastal uut taotlust esitama.

- - - - - - - - -

Endise Juuru valla kohalike teede ja tänavate lumetõrjeks perioodil 01.11.2017–30.03.2018 on sõlmitud lepingud järgmiste ettevõtetega:
- Juuru piirkonnas OÜ Tubren, e-post: tubren@tubren.ee (lumetõrjetööde jälgimise seirelink)
- Järlepa piirkonnas AS TREV-2 Grupp, e-post: trev2@trev2.ee.

 

Toimetaja: ANU LILLEMÄGI